Perkhidmatan KEESB

Perkhidmatan KEESB

Kesemua projek Telekom diselia dan diuruskan oleh Pengurus Projek dan Penyelia Tapak yang bertauliah yang telah dilantik mewakili syarikat.  Projek-projek tersebut diperolehi melalui Skim Penajaan Telekom termasuk perancangan dan perlaksanaan kerja-kerja sivil, pemasangan kabel dan tiang, penyambungan, pematian, pengujian dan dokumentasi yang lengkap mengenai skim rangkaian tempatan.  Perhidmatan KEESB merangkumi tiga aktiviti iaitu:


PENGKABELAN GENTIAN OPTIK (FIBRE OPTIC)


PEMASANGAN KABEL TEMBAGA (COPPER)


KERJA-KERJA LURANG (UNDER GROUND CABLE)


KERJA-KERJA TALIAN ATAs


KEJURUTERAAN AWAM (CIVIL)​