Pengkabelan Gentian Optik (Fibre Optic)

Pengkabelan Gentian Optik (Fibre Optic)

Untuk beroperasi ianya diuruskan oleh Pengurus Projek dan Penyelia Tapak yang bertanggungjawab mengawasi semua aktiviti yang berkenaan dengan operasi Pengkabelan Gentian Optik dan ia termasuk:-

  • Peninjauan
  • Pemasangan
  • Penyambatan (splicing) dan pematian (terminating) kabel
  • Pengujian kabel dan dokumentasi yang lengkap

Untuk kerja-kerja ini ianya memerlukan kepakaran pekerja mahir dan peralatan yang lengkap.  Bahagian ini disokong oleh pembantu-pembantu yang berkelayakan dan mahir di dalam bidang ini.