Pemasangan Kabel Tembaga (Copper)

Bahagian ini diuruskan oleh Pengurus Projek dan Penyelia Tapak yang bertanggungjawab mengawasi semua aktiviti yang berkenaan dengan operasi Pemasangan Kabel Tembaga dan ia termasuk:-

  • Peninjauan
  • Pemasangan
  • Penyambungan (Jointing) dan pematian (Termination) kabel tembaga
  • Pengujian kabel dan dokumentasi yang lengkap