Pendaftaran Dan Status Syarikat

No. Pendaftaran    : 357-01012494
Tempoh Sah Laku : 20.05.2017 – 19.05.2020

No. Pendaftaran    : 0203 A 94 0101
Kelas Berdaftar      : A
Tempoh Sah Laku : 08.04.2016 – 07.04.2018

Kelas Berdaftar        : Kelas ‘A’ (Kontraktor JKH)
No. Pendaftaran      : 10890840 UT ERAE
Tempoh Sah Laku   : 01.01.2016 – 31.12.2017

Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

No. Pendaftaran    : 1960807-KD003723
Gred Berdaftar       : G7
Tempoh Sah Laku : 08.04.2016 – 07.04.2018