VISI KEESB

Maju ke hadapan dengan kepelbagaian globalisasi dan fokus dalam mengejar kecemerlangan.

MISI KEESB

Melaksanakan projek sebagai satu tanggungjawab dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, kecekapan, ketekunan, kecemerlangan, bertoleransi dan berdiplomasi untuk kebaikan bersama.

Mengamalkan semangat berpasukan yang profesional dan produktif.

Menggunakan teknologi dan sistem terkini untuk menguruskan projek yang dikendalikan dengan berkualiti.