Pengkabelan Gentian Optik
(Fibre Optic)

Untuk beroperasi ianya diuruskan oleh Pengurus Projek dan Penyelia Tapak yang bertanggungjawab mengawasi semua aktiviti yang berkenaan dengan operasi Pengkabelan Gentian Optik dan ia termasuk:-

  • Peninjauan
  • Pemasangan
  • Penyambatan (splicing) dan pematian (terminating) kabel
  • Pengujian kabel dan dokumentasi yang lengkap

Untuk kerja-kerja ini ianya memerlukan kepakaran pekerja mahir dan peralatan yang lengkap.  Bahagian ini disokong oleh pembantu-pembantu yang berkelayakan dan mahir di dalam bidang ini.