Pemasangan Kabel Tembaga (Copper)

Pemasangan Kabel Tembaga (Copper)

Bahagian ini diuruskan oleh Pengurus Projek dan Penyelia Tapak yang bertanggungjawab mengawasi semua aktiviti yang berkenaan dengan operasi Pemasangan Kabel Tembaga dan ia termasuk:-

  • Peninjauan
  • Pemasangan
  • Penyambungan (Jointing) dan pematian (Termination) kabel tembaga
  • Pengujian kabel dan dokumentasi yang lengkap