Kejuteraan Awam (Civil)​

 

Kejuteraan Awam (Civil)​

Bahagian ini diuruskan oleh Jurutera Awam dan Juruteknik Kanan yang berkelayakan untuk kerja-kerja sivil.  Mereka bertanggugjawab mengawasi semua kerja sivil yang terlibat dengan kerja telekomunikasi. Ia termasuk kerja-kerja thrust-boring, perparitan laluan, pemasangan lubang kabel (manhole), kerja membina alas (plinth) kabinet dan sebagainya.