Pendaftaran Dan Status Syarikat

Pendaftaran Dan Status Syarikat

Kementerian Kewangan Malaysia

No. Pendaftaran    : 357-01012494
Tempoh Sah Laku : 20.05.2017 - 19.05.2020

Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan

Sijil Kontraktor Kerja
Taraf Bumiputera

No. Pendaftaran    : 1960807-KD003723
Gred Pendaftaran  : G7
Tempoh Sah Laku : 08.04.2016 – 07.04.2018

Telekom Malaysia Berhad

Kelas Berdaftar        : Kelas ‘A’ (Kontraktor JKH)
No. Pendaftaran      : 1003208 UT ERAE
Tempoh Sah Laku   : 01.01.2016 – 31.12.2017

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) & Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Perakuan Pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

No. Pendaftaran    : 1960807-KD003723
Gred Berdaftar       : G7
Tempoh Sah Laku : 08.04.2016 - 07.04.2018

Tenaga Nasional Berhad

Sijil Pembekal & Kontraktor Perkhidmatan

No. Pendaftaran   : 3046822
Gred Berdaftar      : G7
Tempoh Sahlaku  : 19.05.2017

Sijil Kontraktor Kerja

No. Pendaftaran   : 3046822
Tempoh Sahlaku  : 07.04.2018